Zkratová odolnost elektrického zařízení vyjadřuje jeho schopnost „přežít" zkratový proud charakterizovaný určitými parametry. O zkratové odolnosti hovoříme většinou v souvislosti s volbou jistících (jističe, pojistky)  a spínacích přístrojů (stykače, vypínače, odpínače atd.), ale také dimenzováním vedení atd. Obecné platí, že jističe se zkratovou odolností 6 kA se vyplatí použít v obvodech za elektroměrem (bytové nebo domovní rozvaděče). Jističe se zkratovou odolností 10 kA doporučuji použít například jako hlavní jistič celého bytu, nebo domku. Zkratová odolnost může být uváděna také jako vypínací schopnost.
 
upozornění: jedná se pouze o nastínění problematiky, při výpočtech zkratových proudů hraje roli mnoho faktorů. Nejedná se o návod.
 
 
nekonečně voltů...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one